Referencie

Plugs

Z dôvodu zachovania diskrétnosti a ochrany osobných údajov, nezverejňujeme názvy našich klientov.

OBLASTI, V KTORÝCH NAŠI KLIENTI ÚSPEŠNE PODNIKAJÚ:

• VEĽKOOBCHOD
• MALOOBCHOD
• STAVEBNÉ ČINNOSTI
• SPOTROSTREDKOVATEĽSKÁ ČINNOSŤ
• REŠTAURAČNÉ SLUŽBY
• KADERNÍCKE A KOZMETICKÉ SLUŽBY
• DREVOVÝROBA
• DOPRAVNÉ SLUŽBY

logo_uctvnictvo_vrana_malé

Telefónny kontakt: +421 918 832 645